Shrubs

Abelia floribunda 9 cm
From
£3.95
Sold Out Notify me
Abelia grandiflora 3 litre
From
£9.95
Abelia grandiflora Aurea 9 cm
From
£3.95
Sold Out Notify me
Abelia grandiflora Francis Mason
From
£8.95
Sold Out Notify me
Abutilon Canary Bird 9 cm
From
£3.95
Sold Out Notify me
Abutilon Kentish Belle 3 litre
From
£9.95
Sold Out Notify me
Abutilon megapotamicum 9 cm
From
£3.95
Sold Out Notify me
Abutilon Nabob 9cm
From
£3.95
Sold Out Notify me
Abutilon x hybridum White King 2 litre
From
£7.95
Sold Out Notify me
Common Name:
Pineapple Guava
Acca sellowiana 3 litre
From
£9.95
Sold Out Notify me
Ageratina ligustrina AGM
Common Name:
syn. Eupatorium ligustrinum
Ageratina ligustrina 3 litre
From
£8.95
Common Name:
Snowy Mespilus
Amelanchia lamarkii 3 litre
From
£12.95
Sold Out Notify me
Amicia zygomeris 3 litre
From
£9.95
Sold Out Notify me
Anisodontea El Royo 3 litre
From
£9.95
Sold Out Notify me
Atriplex halimus
Common Name:
Tree Purslane
Atriplex halimus 3 litre
From
£7.95
Sold Out Notify me
Aucuba japonica Rozannie
Aucuba japonica Rozannie 3 litre
From
£7.95
Sold Out Notify me
Common Name:
Saw Toothed Azara
Azara serrata 3 litre
From
£12.95
Berberis darwinii 9 cm
From
£3.75
Sold Out Notify me
Blepharocalyx cruckshankii 9 cm
From
£4.95
Sold Out Notify me
Boronia heterophylla 9 cm
From
£4.95

Pages